цената-на-бакарот-на-берзата

Цената на бакарот на берзата и нејзиното влијание на пазарот на валути

Во анализите на движењето на цената на меѓународниот пазар, цената на бакарот на берзата многу често зема значајно место и интерес на инвеститорите. Тоа е последица на големата поврзаност на бакарот како роба, со растот

Дознајте повеќе