како-да-тргувате-на-берза

Како да тргувате на берза

Прашањето како да тргувате на берза подразбира процедура на тргување на берза, каде акционерите дел од својата своина или целокупната своина во акции ја претвораат во пари. За да ги претвори своите пари во харии

Дознајте повеќе
тргување-со-хартии-од-вредности

Тргување со хартии од вредност

Зошто тргувањето со хартии од вредност стана толку актуелно, е прашање на кое што не може толку лесно да се одговори. На почеток најважно е да се истакне појавата на акционерство во ерата на трансофрмацијата

Дознајте повеќе
како-се-одвива-тргувањето-со-акции

Како се одвива тргувањето со акции

Тргувањето со акции се одвива во склад со Законот за стопански друштва кој покрај другото го уредува правото и положбата на сопственикот и сопственоста на акциите. Со овај закон се дефинирани и основните информации за

Дознајте повеќе