тргување-со-хартии-од-вредности

Тргување со хартии од вредност

Зошто тргувањето со хартии од вредност стана толку актуелно, е прашање на кое што не може толку лесно да се одговори. На почеток најважно е да се истакне појавата на акционерство во ерата на трансофрмацијата

Дознајте повеќе